2013-08-28

SilesiaTopia: Wernisaż / Eröffnung

Zapraszamy na wernisaż! Wir laden Sie zur Eröffnung ein!

6 września 2013, godz. 18:00, Rondo Sztuki Katowice.
6. September 2013, um. 18.00 Rondo Sztuki Katowice.

  


„Czas jest tym dla kultury pamięci, czym przestrzeń dla ars memoriae.”
J. Assmann, Kultura pamięci


Czas i przestrzeń, pamięć i tożsamość – pojęcia na ogół wiązane z ciągłością i jednorodnością okazują się być materiałem splecionym z różnorodnych fragmentów. Pamięć zbiorowa i własne wspomnienia, mapa mentalna i fizycznie wyznaczone granice, tożsamość narodowa i ‘małe ojczyzny’,  język ojczysty i ten drugi – język obcy… życie śląskich miast okazuje się być życiem wielokrotnym.
Polsko-niemiecki projekt artystyczny SilesiaTopia podejmuje skomplikowany temat tożsamości; splecionej (i splątanej) historii sąsiadujących krajów postrzeganej ze wspólnej, proeuropejskiej perspektywy.
Inicjatorka i dyrektor artystyczny projektu: Karina Schönthaler Pośpiech
Kuratorka: Małgorzata Szandała


 Artystki birące udział w wystawie:

Claudia Hajek
„Area, 2013”
Chodzi o powierzchnie, linie i rytm, chodzi o przemiany, pęknięcia, ruchy, chodzi o czas i przestrzeń.

Doris Hinzen-Röhrig
„Hommage á Huta Zabrze”
Panorama śródmiejskiego kompleksu hutniczego wywołuje we mnie rozliczne pytania o historię tego miejsca. 
Georgia Krawiec
„Dychotomia gniazd. Śląskie portrety z tej i nie z tej ziemi”
Utrwalam wizerunki śląskich rozdzielonych rodzeństw, żyjących „po tej i po drugiej stronie”. 

Kasia Kujawska-Murphy
„Tożsamość”
Język wyznacza naszą tożsamość. Pomimo wolnych granic w Europie tworzymy je sami – granice mentalne.

Ute Lindner
„Jestem jeszcze w swoim domu”
Podróż w historię własnej rodziny w Karkonosze. Ostatnie słowa Gerharda Hauptmanna są pytaniem o tożsamość. Gdzie i kim jestem?

Katarzyna Łyszkowska
„Południca/Połednica/Pschespolnitza“
Opisuję polsko-niemieckie stosunki bazując na wspólnych elementach baśni z terenów Śląska, Prus Wschodnich i obecnych Niemiec.

Joanna Nowicka
„Przenikanie”
Portretując rodziców z dziećmi oraz architekturę Osiedla Borsiga pokazuję tajemnicę przenikającej się historii.
Jani Pietsch
„Dom Dziecka w Zabrzu – zmienne tożsamości”
Kilkoro polskich dzieci żydowskiego pochodzenia ocalało z Holocaustu, dzięki temu, że polscy katolicy ukryli je przed Niemcami. 

Karina Schönthaler-Pospiech
„Pościelona na różach. Polsko-niemiecka pamięć narodowa i rodzinna”
Łączę fragmenty mojej i tamtej historii w dwustronnych pasmach o formacji inspirowanej Stonehenge.


Mona Tusz
„Widzę przez Laurę”
Przy okazji malowania murali, amatorsko filmowałam sceny z życia Bozywerka i innych miejsc, których wspólnym elementem jest poprzemysłowa wyrwa, którą pragnę zamalować.Wystawa potrwa do 26 września, www.rondosztuki.pl .

Sponsor:
DB Schenker Rail Polska S.A.
Patronat:
Bildungswerk Berlin der Heirich-Böll-Stiftung

Patronat honorowy:
Małgorzata Mańka- Szulik, Prezydent Miasta Zabrze

Partnerzy projektu:
- Polski Instytut w Berlinie
- Fundacja Heinrich Böll w Warszawie
- Fundacja Heinrich Böll w Berlinie
- Galeria Rondo Sztuki, Katowice
- Kopalnia Sztuki, Zabrze
- Muzeum Miejskie, Zabrze
- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice
- Regionalny Ośrodek Kultury ROK, Katowice
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach, Zabrze
- Szkoła Podstawowa nr 22, Zabrze
- Bytomskie Centrum Kultury, BECEK, Bytom
- Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, Bytom