2013-06-05

Zaczynamy! / Starten!W 770. roku istnienia Zabrza-Biskupic - Warsztaty rodzinne.KIEDY ?         5 - 7 czerwca 2013 |

                       prezentacja końcowa oraz festyn: 7 czerwca od 18:00

                        w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Biskupicach, ul Kossaka 23 DLA KOGO? dla dzieci szkolnych | dla rodziców | dla dziadków GDZIE ?        w Szkole Podstawowej Nr. 22 w Zabrzu Biskupicach JAK ?           pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Zabrza,

                      p. Małgorzaty Mańki-Szulik oraz przy współpracy Dyrektor Dzielnicowego

                      Ośrodka Kultury w Zabrzu-Biskupicach, p. Bożeny Skowronek i dyrektora                       Szkoły Podstawowej nr 22., p. Jana Zygmunta

 KTO ?            Karina Schönthaler-Pośpiech, Berlin

                      georgia Krawiec, Warszawa

                      Joanna Nowicka, Katowice

                      Ute Lindner, Berlin

                      Mona Tusz, Siemianowice Śląskie

                      Jani Pietsch, Berlin CO?               warsztaty biograficzne, street art, fotografia, performance, śpiew.SilesiaTopia to projekt artystyczny o stosunkach polsko-niemieckich na Śląsku. SilesiaTopia jest kobieca, pokoleniowa i transgraniczna. SilesiaTopia łączy pochodzenie i obecne realia życia 12 artystek z Warszawy, Olsztyna, Poznania, Katowic, Siemianowic Śląskich, Berlina, Poczdamu i Zagrzebia. W swoich pracach artystki próbują połączyć młodą oraz tą mocno obciążoną przeszłość z przyszłością.Inicjatorką SilesiaTopii jest Karina Schönthaler-Pośpiech, urodzona w górniczym osiedlu Zabrze-Biskupice jako dziecko polsko-niemieckich rodziców.Projekt ten jest partycypacyjny, skierowany na proces w sztuce, forma wyrazu tak asynchroniczna jak tez sam temat: malarstwo, rysunek, sitodruk, kolaż, instalacje, fotografia, film, street art, performance, śpiew.SilesiaTopię można zdefiniować przez wymianę między artystami, dyskusję, partycypacyjne warsztaty, projekcje w przestrzeni publicznej, wystawy.Galeria Rondo Sztuki w Katowicach otwiera 6. września 2013 pierwszą wystawę grupową SilesiaTopii.Galeria Silesia w Zabrzu pokaże prace SilesiaTopii od 8. listopada 2013.

W sprawie wywiadów lub pytań prosimy o kontakt:            Karina Schönthaler-Pośpiech - 0049.173.5966967 (polski)

            Jani Pietsch - 0049.175.9039857 (niemiecki)


Von Schlesien nach Europa. Familienworkshops.
Im 770. Jahr von Zabrze-Biskupice.


WANN ?         5. - 7. Juli 2013 | Abschlusspräsentation

                        und Fest am 7. Juli ab 18:00

                        im Kulturzentrum in Biskupice, ul. Kossaka 23


FÜR WEN ?     für Schulkinder | für Eltern | für Großeltern


WO ?             in der Grundschule 22 in Zabrze-Biskupice


WIE ?              unter der Schirmherrschaft von Małgorzata Mańka-Szulik,

                        Präsidentin der Stadt Zabrze und in Zusammenarbeit

                        mit Bożena Skowronek, Kulturamtsleiterin von Zabrze-Biskupice

                        und Jan Zygmunt, Direktor der Grundschule Nr. 22 


WER ?               Karina Schönthaler-Pośpiech, Berlin

                        georgia Krawiec, Warszawa

                        Joanna Nowicka, Katowice

                        Ute Lindner, Berlin

                        Mona Tusz, Siemianowice Śląskie

                        Jani Pietsch, Berlin


WAS ?               biografische Workshops, StreetArt, Fotografie, Performance, GesangSilesiaTopia ist ein künstlerisches Projekt zu den deutsch-polnischen Beziehungen in Schlesien. SilesiaTopia ist weiblich, generations- und grenzüberschreitend. SilesiaTopia verbindet Herkunft und aktuelle Lebensrealität von 12 Künstlerinnen aus Warschau, Olsztyn, Poznan, Katowice,  Siemianowice Śląskie, Berlin, Potsdam und Zagreb miteinander. In ihren Arbeiten unternehmen die Künstlerinnen den Versuch, die jüngere und schwer belastete Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden.SilesiaTopia-Initiatorin Karina Schönthaler-Pośpiech ist in der Bergarbeitersiedlung Zabrze-Biskupice als Kind polnisch-deutscher Eltern geboren.Der Projektansatz ist partizipativ, die künstlerische Herangehensweise prozessorientiert, Ausdrucksformen so asynchron wie das Thema: Malerei, Zeichnung, Siebdruck, Collage, Rauminstallation, Fotografie, Video, StreetArt, Performance, Gesang.SilesiaTopia ist gleich Künstleraustausch, Fachgespräche, partizipative Workshops, Projektionen im öffentlichen Raum, Ausstellungen.Die Galeria Rondo Sztuki in Katowice eröffnet am 6. September die erste Gruppenausstellung von SilesiaTopia.Die Galeria Silesia in Zabrze zeigt SilesiaTopia-Arbeiten ab 8. November 2013.

Für Interviews und Fragen wenden Sie sich bitte an:            Karina Schönthaler-Pośpiech -  0049.173.5966967 (polnisch)

            Jani Pietsch -  0049.175.9039857 (deutsch)